Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93237
Τίτλος
Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και μετα-ψηφιακές Ανθρωπογνωστικές Επιστήμες: Κοινωνικό περιεχόμενο στα νέο-αναλογικά τοπία.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες