Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93245
Τίτλος
Έκθεση αντίκρουσης πραγμνατογνωμοσύνης αναφορικά με τα αίτια του ατυχήματος στον Υ/Σ 150/20 kV Γέφυρας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 3 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
28 - 3 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ.