Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93248
Τίτλος
Μια προοπτική, ανοικτού τύπου, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική μελέτη, με φαρμακοκινητική-φαρμακοδυναμική επιβεβαίωση, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού μινοκυκλίνης και ριφαμπικίνης απο του στόματος με την απο του στόματος χορήγηση λινεζολίδης για τη θεραπεία των επιλεγμένων λοιμώξεων μαλακών μορίων απο στελέχη Staphylococcus aureus ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη (Methicillin resistant Staphylococcus aureus,MRSA)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 3 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΝΤ., ΔΟΥΝΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑ.