Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93270
Τίτλος
Συνέδριο: "Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 3 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες