Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93285
Τίτλος
Ομιλίες που αφορούν στις παθήσεις του προστάτη αδένα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 11 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
25 - 2 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες