Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93287
Τίτλος
Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: Προσδιορισμός του αντιπροσωπευτικού στοιχείου όγκου σύνθετων υλικών με τοπική μεταβολή της κατ΄όγκο αναλογίας ενισχύσεων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.