Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93294
Τίτλος
Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή: "Αξιοποίηση υπο- και παρά- προϊόντωναγροτοβιομηχανιών για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας συστατικών αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες