Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93298
Τίτλος στα Ελληνικά
Σκευάσματα λεβοθυροξίνης στην Ελληνική αγορά. Είναι όλα όμοια;
Τίτλος στα Αγγλικά
Levothroxin preparation in Greek market. Are they all the same?
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
1 - 3 - 2016
Ημερομηνία λήξης
9 - 3 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες