Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93312
Τίτλος
Μακροπρόθεσμη μελέτη επιτήρησης της λατανοπρόστης για την παρακολούθηση της αλλαγής της υπέρχρωσης στον οφθαλμό σε παιδιατρικούς πληθυσμούς.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες