Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93319
Τίτλος
Προσδιορισμός της Φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων πτηνών στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡ., ΜΠΙΡΤΣΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΑΓΑ.