Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93330
Τίτλος
Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή: "Ομοικαταληξία στα Νέα Ελληνικά: Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχέια και ένταξη στην τυπολογίας του φαινομένου διαγλωσσικά"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ., ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩ.