Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93344
Τίτλος
Αξιολόγηση της ποιότητας του εδάφους στο κτήμα ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ στον Ν.Ροδόπης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 3 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
9 - 3 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΣΟΠΟΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ., ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ.