Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93406
Τίτλος στα Ελληνικά
Ο αναδυόμενος ρόλος του ΑΜΡΑ υποδοχέα στην αντιμετώπιση της εστιακής & γενικευμένης επιληψίας.
Τίτλος στα Αγγλικά
The emerging role of the AMPA receptor in the treatment of focal and generalized seizures.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 3 - 2016
Ημερομηνία λήξης
31 - 8 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες