Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93409
Τίτλος
Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας:ψυχολογικό προφίλ/ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγηνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση - reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επανενσωμάτωση των "νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETS)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 3 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
15 - 9 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες