Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93425
Τίτλος
Αξιολόγηση ανθρακικού πετρώματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 4 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
21 - 4 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗ., ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒ.