Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93440
Τίτλος
Επαυξάνοντας την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια με φωτοβολταϊκά.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2020
Συνέταιροι:
6
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΜΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΙΜ., ΜΠΑΡΖΕΓΚΑΡ - ΝΤΟΒΟΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΑ., ΝΟΥΣΔΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑ., ΠΛΥΤΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ.