Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93467
Τίτλος
Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της αλλαγής του κλίματος ανθεκτικότητας μέσω της κοινότητας με βάση την Air Quality Internet of Things.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 11 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
14 - 10 - 2020
Συνέταιροι:
4
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑ., ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗ.