Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93495
Τίτλος
Ασφαλή διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων υλικών: Ορφανών ραδιενεργών πηγών.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG IPA CBC - GREECE- REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 6 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΛΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΦΩΚΙΩΝ ΝΙΚ.