Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93496
Τίτλος
Προσθήκη εκχυλισμάτων φυτών της ελληνικής χλωρίδας σε καλλυντικά σκευάσματα: Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 4 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
5 - 5 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΖΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες