Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93501
Τίτλος
Ανάπτυξη συστήματος αισθητήρων για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τη μείωση διαρροών σε δημοτικά συστήματα ύδρευσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG IPA CBC - GREECE- REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΑΚ., ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗ., ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑ., ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚ.