Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93507
Τίτλος
Προστασία του πληθυσμού των προβάτων της αυτόχθονης φυλής Πελαγονίας στη διασυνοριακή περιοχή
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG IPA CBC - GREECE- REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2021
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΞ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΔΟΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ., ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΘΑ.