Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93516
Τίτλος
Ενεργειακά αποδοτικές αγροτικές κοινότητες μηδενικών αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG IPA CBC - GREECE- REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 7 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2023
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΧΙΛΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΒΑΣ., ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΝΔ., ΛΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑ., ΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣ., ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ., ΝΙΤΣΟΤΟΛΗ - ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗ ΑΦΕΝΤΩ ΣΤΕ., ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΦΕΛΕΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ.