Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93525
Τίτλος
Διασυνοριακή πρωτοβουλία για την ολοκληρωμένη υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες στην προώθηση της ασφαλούς γήρανσης, την έγκαιρη πρόληψη και την ανεξάρτητη διαβίωση για όλους.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG IPA CBC - GREECE- REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 4 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2022
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩ., ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΙΩΑ., ΚΙΛΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΚΟΣΒΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΑ., ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚ., ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ., ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥ., ΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ., ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗ., ΧΥΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝ.