Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93525
Τίτλος
Διασυνοριακή πρωτοβουλία για την ολοκληρωμένη υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες στην προώθηση της ασφαλούς γήρανσης, την έγκαιρη πρόληψη και την ανεξάρτητη διαβίωση για όλους.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG IPA CBC - GREECE- REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 4 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩ., ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΙΩΑ., ΚΙΛΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΚΟΣΒΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΑ., ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚ., ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ., ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗ., ΧΥΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΝ.