Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93535
Τίτλος
Διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ του συνδιασμού Τασελισίμπης και Φουλβεστράντης έναντι του συνδιασμού εικονικού φαρμάκου και φουλβερστράντης σε μετμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς και HER2 αρνητικό τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού που έχουν εμφανίσει υποτροπή ή εξέλιξη της νόσου κατά ή μετά τη θεραπεία με αναστολέα αρωματάσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 5 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες