Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93536
Τίτλος
Μελέτη καταγραφής νόσου για την προοπτική παρατήρηση των θεραπευτικών σχημάτων και των εκβάσεων τους σε ασθενείς με HER2 - θετικό ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 5 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες