Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93581
Τίτλος
Ανάπτυξη τόπου διασυνοριακής κουλτούρας-CULSTAGE
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG V-A GREECE-BULGARIA
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 9 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
5 - 9 - 2021
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΕΠΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤ., ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕ., ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥ., ΜΑΚΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓ., ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΙΩΑ., ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘ.