Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93587
Τίτλος
Παροχή συμβουλών για τον καθορισμό της απαιτούμενης στάθμης των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα και της διακύμανσης αυτής.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 6 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΣ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑ.