Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93614
Τίτλος
Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη παράλληλών ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας, τόσο της μονοθεραπείας με aliskiren, όσο και της συνδυασμένης θεραπείας με aliskiren/ εναλαπρίλη συγκριτικά με μονοθεραπεία με εναλαπρίλη στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA Class II-IV)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 4 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες