Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93636
Τίτλος
Καινοτόμες ενέργειες στα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας για αστικές συγκοινωνίες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG EUROPE 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2021
Συνέταιροι:
9
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΝΘΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ., ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ.