Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93656
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "2ο Συνέδριο της INNS για μεγάλα δεδομένα 2016, INNS 2016"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "2nd INNS Conference on Big Data"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
7 - 6 - 2016
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες