Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93675
Τίτλος
ΠΜΣ : "Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Πάγωμα
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔ.