Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93685
Τίτλος
Υπηρεσίες συμβούλου: Προκλήσεις και λήψη αποφάσεων στη θερσπεία ασθενών με πνευμονική υπέρταση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 5 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
15 - 2 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες