Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93707
Τίτλος
Νόσος NIemann Pick type C. Απο τη διάγνωση στη θεραπεία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 5 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
16 - 3 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες