Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93727
Τίτλος
Πολυκεντρική, προοπτική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της κλινικής δραστηριότητας και του αντίκτυπου της θεραπείας με τραβεκτεδίνη στη βαρύτητα των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής των ασθενών στα προχωρημένα σαρκώματα μαλακών μορίων σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 5 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες