Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93732
Τίτλος
Η χρήση των Β-μπλόκερ στο γενικό πληθυσμό πάνω από 60 χρονών.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 4 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΜΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠΟ., ΚΙΛΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΛΑΧΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝ., ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΥΑ., ΤΖΟΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΝΙΚ.