Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93736
Τίτλος
Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, με χρήση διπλού εικονικού φαρμάκου, παράλληλων ομάδων, συγκριτική μελέτη φάσης ΙΙΙ, για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας της Κεφταζιδίμης - Αβιμπακτάμης (CAZ - AVI) έναντι της μεροπενέμης στη θεραπεία της νοσοκομειακής πνευμονίας (ΝΠ), συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας συνδεόμενης με αναπνευστήρα (VAP), σε νοσηλευόμενους ασθενείς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 8 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ.