Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93738
Τίτλος
Θεραπεία με AUBAGIO (τεριφλουνομίδη) σε Έλληνες ασθενείς με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση: Μελέτη παρατήρησης για την περιγραφή της ποιότητας ζωής και δεδομένων πρακτικής στην πραγματική ζωή μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται απο τους ασθενείς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 6 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ.