Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93741
Τίτλος
Έλεγχος αντιμικροβιακής δράσης κυτταρινούχων ινών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 6 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
29 - 9 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΟΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΠΗ ΡΗΓΙΝΗ ΜΙΧ.