Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93749
Τίτλος
Μελέτη αστοχίας οργανικής επικάλυψης κονσέρβας αλουμινίου.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΖΑΡΙΑΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες