Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93790
Τίτλος
Εφαρμογές καινοτόμων συνεργατικών δράσεων στον τομέα των ζωοτροφών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 7 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
7 - 7 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.