Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93799
Τίτλος
Μέτρηση μεγέθους σωματιδίων και μελέτη in vitro απελευθέρωσης φαρμάκου διαμέσου τεχνητής μεμβράνης με τη μέθοδο κυττάρων franz για προσδιορισμού του ρυθμού και βαθμού απελευθέρωσης/ διαπερατότητας φαρμάκου από τα σκευάσματα funis, brucelin, flutarzole και σύγκριση με την απελευθέρωση από αντίστοιχα πρωτότυπα σκευάσματα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 6 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
26 - 8 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕ., ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧ.