Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93822
Τίτλος
A2-HE-STT-P- Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση μεταξύ των χωρών του προγράμματος Erasmus+ για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 - 2018
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες