Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93856
Τίτλος
Οι εξωκυτάριες παγίδες ουδετερόφιλων στην πρώιμη διάγνωση της προεκλαμψίας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 7 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
1 - 9 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες