Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93867
Τίτλος
Νέα διατροφική παρέμβαση με πόσιμο NEUROASPIS PLP10 για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας - διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης: πολυκεντρική παράλληλων ομάδων, φάσης ΙΙΙ, διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, σε συνδιασμό με ιντερφερόνη βήτα, δοκιμή αποτελεσματικότητας και ασφάλειας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 7 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες