Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93884
Τίτλος
Διαδικτυακές Υπηρεσίες - HelpMeVote.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 9 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
6 - 9 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ.