Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93920
Τίτλος
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στον τομέα της οργανικής χημικής τεχνολογίας - Χημεία χρωμάτων και γαλακτωμάτων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 9 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες