Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93950
Τίτλος
Μητρώο Αρθροπλαστικής στη Θεσσαλονίκης.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΟΡ.