Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93958
Τίτλος
Θραύση σε Διαφορές Κλίμακες και Υλικά, Διεργασίες και Επιστημονικούς Τομείς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Excellent Science, Marie Sklodowska-Curie actions
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2021
Συνέταιροι:
21
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ., ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.