Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93958
Τίτλος στα Ελληνικά
Θραύση σε Διαφορές Κλίμακες και Υλικά, Διεργασίες και Επιστημονικούς Τομείς
Τίτλος στα Αγγλικά
Fracture Across Scales and Materials, Processes and Disciplines.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Excellent Science, Marie Sklodowska-Curie actions
Ημερομηνία έναρξης
1 - 9 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 8 - 2021
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Κίνηση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ., ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.