Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93971
Τίτλος
Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή: Διερεύνηση της ποιότητας του γάλακτος των προβάτων φυλής Χίου για τον επανακαθορισμό του βελτιωτικού στόχου της φυλής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ ΖΩΙΤΣΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες