Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94006
Τίτλος
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για ειδικά γεωτεχνικά θέματα για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε65.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 9 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
28 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ.